Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ VI - София ЕООД обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на терени от 1 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки и закуски 07.04.2016
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен нежилищен имот, с. Казичене, за книжарница 06.04.2016
Район Надежда открива процедура за конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на едноетажна сграда за извършване на търговия с нехранителни стоки 31.03.2016
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на едноетажна сграда, с. Казичене, с предназначение магазин за хранителни стоки 30.03.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения за лекарски кабинет в здравната служба в кв. Суходол 18.03.2016
ДКЦ XII – София ЕООД продължава с 14 дни срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на обособено помещение - кафе 18.03.2016
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурса за отдаване под наем на терени на територията на района 16.03.2016
Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина (14.03.2016) 14.03.2016
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на зала в сутерена на сградата на дружеството 14.03.2016
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии 11.03.2016