Заглавие Дата на публикуване
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от поземлен имот с площ от 10 кв.м., с. Доброславци 18.04.2016
Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на Конна база, находяща се в парк Борисова градина 18.04.2016
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в сградата на района за копирни услуги 18.04.2016
Столична oбщина обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се във в.з. Горна баня 15.04.2016
ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за 36 месеца на помещения в сградата на центъра 15.04.2016
СО - район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Магазин № 3, който да бъде използван за телефонна централа 13.04.2016
Столична oбщина обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в кв. Суходол 13.04.2016
Район Студентски организира конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за срок до 10 години за поставяне на преместваеми обекти съгласно одобрена от Главния архитект на СО схема 13.04.2016
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване на части от имоти за 5 години за поставяне на LCD информационни киоски съгласно одобрени схеми 11.04.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, обособено за аптека - дрогерия в здравна служба в кв. Суходол 11.04.2016