Заглавие Дата на публикуване
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на част от едноетажна сграда – кабинети в здравна служба, с. Волуяк 06.06.2016
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за 5 години на помещение с площ от 40 кв.м., в административна сграда, км. Волуяк 06.06.2016
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на двуетажна сграда - за църква, ритуална зала и обществено обслужване 03.06.2016
Район Възраждане обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ и 76 ОУ 03.06.2016
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет № 302 в сградата на дружеството 01.06.2016
Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - 1 кв. м. за разполагане на кафе-автомат 01.06.2016
Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет - 2016 г. в общинските училища на територията на района 31.05.2016
ДКЦ XII - София ЕООД продължава срока за подаване на офертите с 14 дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв.м., за кафе 30.05.2016
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на нежилищен имот 30.05.2016
Район Надежда обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет и помещение за разливно хранене, находящ се в 153 Спортно училище 30.05.2016