Заглавие Дата на публикуване
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти с площ над 10 дка от общински поземлен фонд в землищата на с.Плана, с. Долни Пасарел и с. Железница 29.04.2015
Район Лозенец удължава срока за подаване на оферти за конкурси за отдаване под наем на имоти 29.04.2015
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти на територията на СО - район Изгрев, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти 21.04.2015
ДКЦ ХХ-София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на търговски обект №4 с предназначение Книжарница 21.04.2015
ДКЦ ХХ-София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател на обект с предназначение Медицински център 21.04.2015
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем сграда с площ 154 кв.м предназначение - за стопанска дейност 17.04.2015
Район Слатина удължава срока за подаване на офертите за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящ се на бул. Цариградско шосе, подлез на хотел Плиска 15.04.2015
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на пет преместваеми обекти за търговска дейност 15.04.2015
Район Надежда удължава срока за приемане на документи за участие на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 20 кв.м 08.04.2015
Район Надежда обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с площ 265 кв.м., намиращ се на ул. Жорж Дантон №43 08.04.2015