Заглавие Дата на публикуване
Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на помещение за копирни услуги 30.12.2014
Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в сградата на кметство Мировяне 30.12.2014
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на терен от 350 кв.м, и едноетажна масивна сграда 29.12.2014
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в здравните служби на с. Казичене, с. Герман и с. Бистрица, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети 22.12.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет за организиране на столовото хранене в 3 СОУ 19.12.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за ученически зъболекарски кабинет в 3 СОУ 19.12.2014
Район Люлин удължава срока за приемане на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение, част от трафопост, с площ 61.56 кв.м. 17.12.2014
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти и помещение с предназначение за здравна и социална дейности 15.12.2014
Район Витоша удължава срока за приемане на оферти с 15 дни на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на III етаж от сградата на 86 ОУ 15.12.2014
Район Люлин удължава срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем незастроени поземлени имоти с предназначение - обслужваща и търговска дейност 12.12.2014