Назад

Столична община удължава конкурс за отдаване под наем на първи етаж от училищната сграда на 10 СОУ, отреден за частно училище

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 08-СО-2013 ЗА: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПЪРВИ ЕТАЖ С ОБЩА ПЛОЩ – 560.00 КВ.М. ОТ КОРПУС № 1 ОТ УЧИЛИЩНАТА СГРАДА НА 10-ТО СОУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ”, Ж.К. ”МЛАДОСТ 1” ДО БЛ. 65, РАЙОН „МЛАДОСТ”, ВКЛЮЧВАЩА 6 БР. КЛАСНИ СТАИ С ПРИЛЕЖАЩИ ФОАЙЕ, КОРИДОР И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, ОТРЕДЕНА ЗА ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ, ОТКРИТО И ЛИЦЕНЗИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНА ПРОСВЕТА.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. (с ДДС) се получава от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст. 105 , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа до 16.12.2013 г., след заплащането им в дирекция "Финанси" - стая 405 на ул. "Париж" 3.

Конкурсът ще се проведе на 17.12.2013 г. от 14.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр. София, ул. ”Париж” № 3, ст. 208

Телефон: 981 35 22 , 9377 304