Назад

Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти в общинските училища на района

РАЙОН ''КРАСНА ПОЛЯНА''

в изпълнение на Заповед № РД-09-08-92/27.11.2013 г., обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти - публична общинска собственост на територията на район "Красна поляна", както следва:

17 СОУ „Дамян Груев", намиращо се в кв. „3ападен парк" № 132 
     книжарски щанд - площ 10 кв.м. - начална месечна конкурсна цена -15,00 лв.

28 СОУ „Алеко Константинов", намиращо се на бул. „Възкресение" № 60 
     книжарски щанд - площ 16 кв. м. - начална месечна конкурсна цена -15,00 лв. 
     зъболекарски кабинет - площ 16 кв. м. - начална месечна конкурсна цена - 38,00 лв. 
     зала за фитнес и спортни услуги - площ 105 кв. м. - начална месечна конкурсна цена - 145,00лв.

57 СУ „Св. Наум Охридски", находящо се ул. „д-р Калинков" № 40 
     зъболекарски кабинет - площ 16 кв.м. - начална месечна конкурсна цена - 32,00 лв.

75 ОУ „Тодор Каблешков", намиращо се на се бул. „Възкресение" № 151 
     книжарски щанд - площ 8 кв м. - начална месечна конкурсна цена -11,00 лв. 
     зъболекарски кабинет - площ 16 кв. м. - начална месечна конкурсна цена - 22,00 лв.

123 СОУ „Стефан Стамболов" намиращо се на ул. „Братин дол" № 26 
     книжарски щанд - площ 10 кл. м. - начална месечна конкурсна цена - 15,00 лв. 
     зъболекарски кабинет - площ 25 кв. м. - начална месечна конкурсна цена - 38,00 лв. 
     зала за фитнес - площ 66 кв. м. - начална месечна конкурсна цена - 82,00 лв.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25, от 17.12.2013 г. до 15.01.2014 г. от 09:00 часа до 17:00 часа. 

Конкурсни документи се подават в сградата на район ''Красна поляна'', ул. „Освобождение" № 25 - Деловодство от 17.12.2013 г. до 15.01.2014 г. от 09:00 часа до 17:00 часа. 

Цена на конкурсната документация е 60 лв. С ДДС. 

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25, Заседателна зала на 16.01.2014 г. от 10.00 часа

Телефон за връзка 02 9 217 225 / 02 9 217 251

КМЕТ НА РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА: 
/ИВАН ЧАКЪРОВ/