УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

    Адрес: гр. София, пл. Славейков № 4
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)
 
- по електронен път:

    На ел. поща: dko_so@mail.bg
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
    Относно: Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)
 
 2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации
 
3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 31.07.2018 г. до 31.08.2018 г.
 
4. Съдържание на документацията:

    4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-5585/30.07.2018 относно Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)
    4.2. Проект на решение
    4.3. Приложение № 1 към доклада (Стратегия „Споделена визия“ 2018-2025)

5. Координати за връзка:
    Надежда Семова, ст. експерт в дирекция "Култура", ел. поща: dko_so@mail.bg
 
6. Място на публикуване на отговори:
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations
 
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.