СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:
гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: Николай Стойнев, Прошко Прошков, Милка Христова, Иван Велков, Карлос Контрера - общински съветници и Ралица Стоянова - зам.-кмет на СО
Относно: Обществени консултации по Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година

по електронен път:
на ел. поща: jp@sofia.bg
Относно: Обществени консултации по Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни, от 08.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

4. Съдържание на документацията:
4.1. Доклад рег. № СОА18-ВК66-93707.02.2018 г. относно проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година;

4.2.  Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година;

4.3. Проект на Решение на Столичния общински съвет за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година .

5. Координати за връзка:
- Юлия Пашалийска – главен специалист в Дирекция „Секретариат на СОС”; тел. за връзка 02/9377384; ел. поща: jp@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.