Назад

Програма ''МИНИ БАСКЕТБОЛ'', начално въвеждащо обучение ''Забавен баскетбол'', 25 и 26 февруари 2017 г.

Българската федерация по баскетбол, съвместно с Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” към Столичната община реализират пилотно издание на безплатно обучение „Забавен Баскетбол” по Програмата „Мини Баскетбол” за всички желаещи ученици II–ри и III–ти клас от общински и частни училища на територията на град София.

Инициативата предвижда и безплатно начално въвеждащо обучение «Забавен Баскетбол» по Програмата за един преподавател по физическо възпитание и спорт–начален етап на обучение, излъчен от всяко училище.

В първото обучение «Забавен Баскетбол» за учебната 2016/2017 година, ще бъдат включени първите 15 училища, подали заявка за участие в Програмата.
Образователните институции могат да се включат в Програмата с една група от 18-22 деца от II–ри–III–ти клас, момичета и момчета.

Българската федерация по баскетбол ще осигури спортни пособия за провеждане на заниманията във училищата, включили се в Програмата. Столичната община съфинансира реализирането на Програмата на територията на София.
 

Приложения:

1. Писмо до кметовете на райони и до директорите на училища изх.№ СОА17-ВК08-135/01.02.2017 г.
2. Програма на семинара-обучение "Забавен баскетбол"
3. Бланка-заявка за участие в семинара за начално въвеждащо обучение по програмата "Забавен баскетбол"
4. Бланка-списък на децата, включени в група за обучение по Програмата "Мини Баскетбол"
5. Бланка-график на тренировъчните занимание по Програмата "Мини баскетбол"