Назад

Изпълнение на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта през 2016 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016

Приоритети:

  • Спортна инфраструктура
  • Програми “Спорт в училище” и “Движение и здраве” за детски градини
  • Проекти на спортни клубове и младежки организации
  • Проекти за дейности на районни администрации и малки населени места
  • Мащабни спортни събития под патронажа на кмета на Столична община
  • Спортен календар на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм"
  • Програма за развитие на детски – юношеския спорт
  • Фондация “София – Европейска столица на спорта”

Пълен текст на изпълнението на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта през 2016 г.  >>>