СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 14.01.2022 г.

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе онлайн на 1 февруари 2022 г. от 17:30 часа

Линк за включване в онлайн обсъждането:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m529f73bbd3ceda1e93f8f12b678e789f

Номер на срещата: 2733 358 6409
Парола: sofia01


Протокол от публичното обсъждане на Проект на Стратегия за физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г., проведено онлайн на 01.02.2022 г.СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: г-н Мирослав Боршош – зам.-кмет на Столична община; 
Относно: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

по електронен път:

през системата на Контактния център на Столична община на адрес: https://call.sofia.bg/ или на ел. поща: irena.dimitrova@sofia.bg или nevena@sofiaplan.bg
Относно: "София спортува" – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) календарни дни, от 05.01.2022 до 04.02.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

София спортува – Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030 г.

5. Координати за връзка:

Ирена Димитрова, директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“ в Столична община, e-mail: irena.dimitrova@sofia.bg

Невена Германова, ОП „Софияплан“, e-mail: nevena@sofiaplan.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


Отговор на постъпили писмени становища в периода на обществени консултации 14.01.22 – 05.02.22 г. относно проект „София спортува – Стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност в Столична община 2022 – 2030“