Назад

"Реалност и мистика" – избрани дарени колекции във фонда на СГХГ


РЕАЛНОСТ И МИСТИКА

Избрани дарени колекции във фонда на СГХГ

Изложба от проекта „Другото око“

 

27 април – 10 юли 2022

Откриване: 27 април, сряда, 18:00 ч.

 

Проектът на СГХГ „Другото око“ представя периодично експозиции по идея и подбор на външни куратори не-изкуствоведи, да работят с творбите от фондовете на Галерията и да създадат своя посока на размисъл в изкуството. По покана на Галерията куратор на настоящата изложба е Георги Войнов – икономист и дългогодишен колекционер на съвременно изкуство.

Георги Войнов обръща поглед от една страна към дарителството, а от друга към реалността и мистиката в произведенията на конкретни творци в областта на графиката и скулптурата.

Изложбата представя четирима големи български графици и техният поглед към света. Общото, което свързва различните по тема и материал творби (печатна графика и скулптура), представени в настоящата изложба, е че всички те са влезли в колекциите на Софийска градска художествена галерия като дарения. В изложбата са включени 82 графики и 15 малки пластики – дело на творци от различни поколения, с различна естетика, житейска философия и стил на изразяване.

Експозицията е съставена от работи, подбрани от самите автори измежду собствените им произведения и дарени в графичния и скулптурния фонд на СГХГ, както и творби, дарени на Галерията от наследниците на известни наши художници.

Веселин Стайков и Преслав Кършовски търсят своите теми в действителния, видим свят. При Румен Скорчев и Николай Майсторов разказът на вечните притчи или сантиментални спомени е облечен в мистика и обвързан с нереални същества и ситуации. Грубият житейски отпечатък в керамичните портрети на Маргарита Радева контрастира с меките пластични форми на миниатюрните скулптури на Маргарит Цанев и така тези творби се приобщават към представените в изложбата графични произведения.

Обръщайки поглед към дарените колекции в СГХГ, настоящата изложба е израз на почит и уважение към дарителите за техния благороден акт, равностоен на художествената значимост на дарените произведения.

 Дарителството в изкуството е личен избор, но с изключително обществено присъствие и значение.


1. Преслав Кършовски

             Рувейде, 1937

             гравюра на дърво, диаметър 32,5 см

 

             Preslav Karshovski

             Ruweide, 1937

             wood engraving, diameter 32,5 cm

 

 

2. Веселин Стайков

             Жътва, 1932

             гравюра върху дърво, 37х44 см

 

             Veselin Staykov

             Harvest, 1932

             wood engraving, 37x44 cm

 

 

3. Николай Майсторов 

             цикъл „Апокалипсис сега или винаги” 2

             Сили на Отвъдното, 2000

             литография, 56х76 см

 

           Nikolay Maystorov

          “Apocalypse now or always” 2 cycle

           Forces of the Otherworld, 2000

           lithography, 56x76 cm

 

 

4. Румен Скорчев

             Тънка червена линия, 1999

             литография, 50х30,5см

 

             Rumen Skorchev

             Thin Red Line, 1999

             lithography, 50x30,5 cm

 

 

5. Маргарит Цанев

             Пластика – F 

             варовик, 8,5х7х11,5 см

 

            Margarit Tsanev

            Plastic Art – F

            limestone, 8,5х7х11,5 cm

 

 

6. Маргарита Радева

             Маска IV, 2004 

             теракота, 21х13х18 см

 

             Margarita Radeva

             Mask IV, 2004

             terracotta, 21х13х18 cm