Назад

STEM обучението в средното образование: демонстрация и възможности за финансиране

Столичната община (Асоциация за развитие на София) в партньорство с Министерство на образованието и науката, "Майкрософт България", Стопански факултет на СУ и с подкрепата на дирекция ПИСТ и дирекция „Образование“ на СО организират STEM обучение за директори и учители. В Софийската лаборатория за иновации (София лаб) на 19 юни ще бъдат демонстрирани ресурсите на STEM обучението, резултати от неговото пилотно прилагане, както и възможности за финансиране на проекти. Повече информация и регистрация на:

http://sofia-da.eu/images/novini/Pokana_STEM_training_19June2019-f.pdf

ПОКАНА