Назад

Седми преглед на любителското творчество – 2020 г.

24 и 25 февруари, 10:00 ч. – 16:00 ч.

Концертна зала ОКИ „Надежда“

Седми преглед на любителското творчество – 2020 г.

Прослушване на участниците