Назад

Концерт, посветен на хората в неравностойно положение

3 декември, вторник, ОКИ „Красно село”, 11 часа

Концерт, посветен на хората в неравностойно положение – участват състави от НЧ „Бели брези”

Заповядайте!