ПРОГРАМА "СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ"


Очакваме Вашите проекти от 25 януари до 04 март 2021 г.
 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2017 – 2027)

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ за Програма „София – град на младите и активните“


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ 2021
 

 1. Обява за кандидатстване по Програма „София – град на младите и активните“
 2. Процедура за кандидатстване
 3. Формуляр за кандидатстване
 1. 1. Бюджет на проекта – Приложение към Формуляр за кандидатстване
 1. Указания за попълване на Формуляр и съпътстващи документи
 2. Заявление за кандидатстване
 3. Декларация за партньорство
 4. Декларация за конфликт на интереси
 5. Писмо за съгласие и подкрепа на проект за Ученически/Студентски съвети
 6. Таблица за административна проверка
 7. Таблица за оценка на ефективността
 8. Формуляр за мониторинг
 9. Финансов и съдържателен отчет