04.04.2018
Заместник-кметът на София Албена Атанасова е новият председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика на НСОРБ
Специално участие взеха още заместник-министрите на труда и социалната политика ...

22.03.2018
София се отличава с най-висока заетост в страната – заетите са над 72%
През 2016 г. работната сила в София е 1/5 от тази в страната. За последните 10 години София е с най-голям ръст на БВП – столицата произвежда 40% от БВП в страната ...

20.03.2018
Зам.-кметът Албена Атанасова поздрави работещите в социалните услуги със Световния ден на социалната работа
"На този ден световната общност признава приноса на социалните работници в решаването на проблемите в съвременното живеене и отдава подобаващо значение на социалната работа, която е толкова многообразна, че прави света около нас различен" ...

19.03.2018
Зам.-кметът на София Албена Атанасова участва в Първата национална среща на ръководителите на социални услуги
По случай Световния ден на социалната работа – 20 март, се проведе Първа национална среща на ръководителите на социални услуги ...

09.03.2018
Информация за кандидатите/ползвателите на социална услуга „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) и техните кандидат-асистенти/асистенти
С Решение № 15592 от 19.12.2017 г. Върховен административен съд (ВАС) оставя в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град ...

21.02.2018
София спечели 173.5 млн. лв. по европроекти
Проектите са за реконструкцията и благоустрояването на централната градска част, за продължаването на модернизирането на градския транспорт ...

13.02.2018
Столична община възстановява „Червената къща“ в "Горна баня"
Детска кухня и клуб на възрастните хора ще бъдат открити в ремонтираната сграда в кв. ”Горна баня” ...

09.02.2018
Информация за ново класиране на кандидат-ползвателите на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот”
Според Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) ...