Назад

Зам.-кметът Атанасова организира работна среща с представители на НСОРБ

Заместник-кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова организира среща, в качеството ѝ на председател на ПК по социална политика към Националното сдружение на общините в Р България, с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева, заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова управляващия орган на ОП "Развитие и човешки ресурси", заместник-председателя на ПК СП към НСОРБ д-р Маринова, секретаря на комисията Даниела Ушатова, колеги от МТСП и АСП, на която обсъдиха възможностите за бъдещи проекти в социалната сфера, по които общините да могат да кандидатстват, както и необходимостта от промени в нормативната уредба, касаещи социалната сфера.