Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва от „Елтехресурс” АД – гр. София и „Екобултех” АД – гр. София по предварително утвърден от Столична община Годишен график.

„Елтехресурс” АД – гр. София, 1517, бул. „Владимир Вазов” № 40, ет. 2, http://eltechresource.com
Приемат заявки за всички останали райони на територията на Столична община от понеделник до събота, от 8:30 до 19:30 ч. на безплатен национален телефон: 0800 14 100 или на моб. телефон: 0885 77 00 41; на e-mail адрес: order@makmetal.eu

„Екобултех” АД – адрес: гр. София, кв. "Бояна", ул. „Маринковица" № 2Б, е-mail: frontoffice@ecobultech.comhttp://www.ecobultech.com
Приемат заявки за район „Красна поляна” и „Овча купел” от понеделник до петък на телефон: 02/ 4666 995 и 0888 602 916 от 8:30 до 17:00 ч.

Списък с адресите на площадките, на които е създадена организация за приемане от домакинствата и временно съхранение на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване