Назад

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и месечно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на Мобилния събирателен пункт е по предварително утвърден от Столична община Годишен график.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

„БалБок Инженеринг" АД, 1504 София, бул. "Васил Левски" 118, тел: 02/944 1905; факс: 02/944 1907, http://www.balbok.com

Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни без луминесцентни лампи
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Листовка

График на мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2022 г.