Назад

Разделно събиране на отработени масла

Разделно събиране на отработени масла

Събирането на отработени масла се извършва от „НОРД МАСЛА” ЕАД, с което Столична община има сключен договор. Отработените масла се предават на местата за смяна на отработени масла на територията на Столична община и на следните площадки:

1. гр. София, местност НПЗ „Изток”, подзона „Горубляне”;
2. гр. София, жп Гара София – Север.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0884 085 183.