Назад

„Аварийна помощ и превенция“ към Столична община участва в полево учение за защита при земетресения

 

На 2 септември на стадиона в с. Кубратово, район "Нови Искър" се проведе полево учение за защита при земетресения с участието на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.

Дейностите по полевото учение са в рамките на проект „Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности и трансгранично сътрудничество“ по проекта BALANCE.

Министерство на отбраната и ВВС съдействат с военно-транспортни самолети при реализирането на проекта BALANCE.

На стадиона в с. Кубратово ще се разгърне в пълна схема полевият лагер на формирания за учението за издирване и спасяване в градска среда с помощта на аварийните екипи на общината. Предвидено е да се демонстрира техниката, екипировката и оборудването на спасителните екипи при извършване на аварийно-спасителни дейности.

Столичната община е една от първите общини в България, която през 2020 г. беше асоциирана като пълноправен партньор по Механизма за гражданска защита на Европейския съюз (DG ЕСНО – European Civi1 protection and Humanitarian aid 0perations) и беше одобрена да участва в проект BALANCE – „Мащабно управление на земетресенията на Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество”. Основната цел на проекта BALANCE е чрез провеждането на съвместни учения да се подобри координацията, взаимодействието и уменията при предоставяне на помощ и сътрудничество в областта на гражданската защита.