Назад

Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“

От 15.00 до 22.00 часа на 19 и 20.09.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

- на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

От 16.00 до 22.00 часа на 19 и 20.09.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

- на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО