Назад

Организация на движението за изграждане на уличен канал в „Младост 4“

Забранява се влизането на пътни превозни средства от 26.08.2020 г. до 16.09.2020 г. /включително/ по бул. „Филип Аврамов" в участъка от ул. „Проф. Александър Танев“ до ул. „Самара“.

От 17.09.2020 г. до 14.10.2020 г. /включително/ по ул. „Проф. Александър Танев" в участък от 70 м след бул.„Филип Аврамов“ в посока Околовръстен път.

От 26.08.2020 г. до 16.09.2020 г. /включително/ се променят маршрутите на автобусни линии №№ 113 и 213, както следва:

Автобусна линия № 113 само в посока към ж.к. „Младост-4“ (бл. 480): от ж.к. „Младост-1“ по маршрута до кръстовище ул. „Филип Аврамов“ - ул. „Божан Ангелов“, надясно по ул. „Божан Ангелов“, наляво по ул. „Д-р Атанас Москов“, след кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ - ул. „Самара“ направо по ул. „Д-р Атанас Москов“ и по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя.

Автобусна линия № 213 в посока към ж.к. „Младост-4“: от пл. „Централна гара“ по маршрута до кръстовище ул. „Филип Аврамов“ - ул. „Божан Ангелов“, надясно по ул. „Божан Ангелов“, по ул. „Д-р Атанас Москов“, след кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ - ул. „Самара“ по ул. „Д-р Атанас Москов“ и по маршрута, двупосочно.

Закриват се спирки:

- за автобусна линия № 213: с код 2388 „Бл. 442 ж.к. Младост-4“ и с код 1759 „115-ти пощенски клон“;

- за автобусни линии №№ 113 и 213: с код 2389 „Бл. 442 ж.к. Младост-4“ и с код 1760 „115-ти пощенски клон“.

Автобусни линии №№ 113 и 213 ще обслужват всички съществуващи спирки в променения участък от маршрутите.

От 17.09.2020 г. до 14.10.2020 г. /включително/ се променя маршрутът на автобусна линия № 76 само в посока към ж.к. „Младост-4“, както следва: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута до кръстовище ул. „Филип Аврамов“ – ул. „Проф. Ал. Танев“, по  ул.„Филип Аврамов“, ул. „Самара“, по ул.„Д-р Атанас Москов“, по ул. „Проф. Ал. Танев“ и по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя.

Закрива се спирка с код 0223 „Бл. 465 ж.к. Младост-4“ за автобусна линия № 76.

Автобусна линия № 76 ще обслужва всички съществуващи спирки в променения участък от маршрута.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО