Назад

Организация на движението във връзка със заснемане на ТВ сериен филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- от 08:00 до 13:00 часа на 10.12.2021 г., от 08:00 до 10:00 часа на 13.12.2021 г., от 08:00 до 12:00 часа на 14.12.2021 г., от 08:00 до 11:00 часа на 15.12.2021 г., от 08:00 до 13:00 часа на 17.12.2021 г., от 08:00 до 12:00 на 18.12.2021 г., от 08:00 до 12:00 часа на 19.12.2021 г., от 08:00 до 12:00 часа на 20.12.2021 г. и от 09:00 до 16:00 часа на 22.12.2021 г. на ул. „Будапеща“ № 5 – 5 (пет) паркоместа;

- от 08:00  до 12:00 часа на 13.12.2021 г. на ул. „Васил Стефанов", пред жилищен комплекс "Ембаси суит" – 10 (десет) паркоместа;

- от 12:00 до 19:00 часа на 14.12.2021 г. на ул. „Съборна“ между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“ – 5 (пет) паркоместа;

- от 13:00 до 18:00 часа на 20.12.2021 г. на ул. „Хан Аспарух“ между бул. „Витоша“ и ул. „Христо Белчев“ – 6 (шест) паркоместа;

- от 08:00 до 10:00 часа на 22.12.2021 г. на бул. „Кн. Александър Дондуков“ № 33 – 5 (пет) паркоместа.
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО