ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА
Назад

Защитено жилище за лица с умствени затруднения

Адрес: гр. София, ул. „Царибродска” № 33
Директор: Ана Кръстанова
Тел.: 0878939017