ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА
Назад

Защитено жилище за хора с психични увреждания

Адрес: гр. София, ж.к. "Слатина", ул. "Роглец" № 17
Директор: Калина Иванова 
Тел.: 02 421 40 51

Услугата се администрира от фондация "Глобална инициатива в психиатрията".