<<<

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ
ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ С ДОНОРСКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ
 

Правила приети с Решение № 416 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 76 от 17.12.2015 г., изм. с Решение № 418 от 23.06.2016 г., изм. с Решение № 611 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 77 от 20.02.2020 г. на Столичния общински съвет

Програмата е приета с Решение № 416/25.06.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 76/17.12.2015 година на Столичен общински съвет, изменена с Решение № 418/23.06.2016 година.

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

Правила на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, изменени с Решение № 611/28.09.2017 година.

Методически указания за работа на Програмния съвет по „Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки”. 

Назад

Кога не се извършва одобрение и финансиране?

КОГА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОДОБРЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ?

 

При контраиндикации за лечение чрез асистирани репродуктивни технологии съгласно Наредба № 28 от 2007 г. на Министерството на здравеопазването и Наредбите за нейното изменение и допълнение, респективно според актуалната версия на медицински стандарт „Асистирана репродукция”.

При възраст на жената, надвишаваща 50 години към датата на подаване на заявлението.

При непредставяне на изискуемите документи по Програмата.

Не се одобряват кандидати, заявили желание за втори и следващ опит за финансиране по програмата.

При наличие на антрални фоликули и нормална големина на матката, видно от трансвагинално ехографско изследване на матка и яйчници и резултат от хормонално изследване със стойности на FSH < 15.0 mIU/ml и AMH > 1.0 ng/ml. При непредставяне на епикриза от оперативната интервенция в случаите на оперативно отстранени (увредени) яйчници.

При непредставяне на три и повече броя епикризи от предходни инвитро процедури със собствени яйцеклетки, в които не се е стигнало до ембриотрансфер поради лошо качество на ембрионите, издадени от лечебното заведение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

При непредставяне на епикриза, удостоверяваща наличието на генетично състояние или заболяване, и експертно становище от специалист по медицинска генетика, посочващи нуждата от асистирана репродукция с донорски яйцеклетки.

При наличие на други причини, открити от Програмния съвет при разглеждане на представената документация от кандидатите.

При изчерпване на финансовите средства, гласувани за Програмата в бюджета на Столична община през съответната календарна година.