СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
– на хартиен носител:
Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост

– по електронен път:
На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; tradeva@sofia.bg
на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни
От 27.11.2017 г. до 26.12.2017 г.

4. Съдържание на документацията:
1. Доклад с рег. № СОА17-ВК66-8005/17.11.17 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост.

5. Координати за връзка:
- Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС”; тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
- Теменужка Михайлова Радева – главен експерт в Дирекция „Секретариат на СОС"; тел. за връзка 02/9377402; ел. поща: tradeva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

----------------------------------

Становище с рег. № СОА17-ВК66-8005-[1]/12.01.2018 г. на адв. Юлиан Дацев - адвокат от Софийска адвокатска колегия


-----------------------------------
Обобщена справка