С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: „Проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
    - по електронен път:
    на електронна поща: y.tsankova@sofia.bg
    На вниманието на: Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева  – общински съветници
    Относно: обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: 
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 15.06.2018 г. до 14.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

    4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-4301/14.06.2018 г. относно Проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община
    4.2. Проект на решение
    4.3. Схема

5. Координати за връзка:
    Йоанна Цанкова – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС”; телефон за връзка 02/9377338; ел. поща: y.tsankova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища:

Становище от Е. Иванчева (публикувано на 15.06.2018 г.)
Становище от Христо Димитров (публикувано на 22.06.2018 г.)
Предложение на Евгени Крусев - зам.-кмет на Столична община (публикувано на 09.07.2018 г.)
Становище от Боян Суланов (публикувано на 10.07.2018 г.)
Становище от Ивайло Стефанов (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Граждански районен обществен съвет - ГРОС (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Ани Ковачева (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Павел Ангелов (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Октавия Ангелова (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Павел Ангелов (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Рая Белчева (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Design Group Sofia (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от Националния борд по туризъм (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от "Феърплей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД (публикувано на 11.07.2018 г.)
Становище от арх. Светлана Трайкова (публикувано на 13.07.2018 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община