ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ:
 

1. ПИСМО от РУО – София-град

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта за 2020 г. (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

4. ФИНАНСОВ ПЛАН на проект за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност  (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

5. ФОРМУЛЯР за Финансов и съдържателен отчет

 


АРХИВ – ПМС № 129