Назад

Библиотеки

НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС КОНТАКТИ

Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий 

София 1037, бул. „Васил Левски” 88

тел: 02 9183/101
факс: 02 843 54 95

Столична библиотека

пл. Славейков № 4

тел: 02 8015 803, 02 986 2169
факс: 02 988 2236
e-mail: libsofdir@libsofia.bg, Tzinzova_j@libsofia.bg

Филиал Сердика

ул. Сердика № 1

 

Филиал Люлин

ж.к. Люлин”, бл. 330 – 331

 

Филиал Студентски

ж.к. „Студентски град, бл. 5, стол 17

 

Университетска библиотека СУ Св. Климент Охридски

бул. Цар Освободител № 15
 

тел: 02 8467 584, 02 9308 554, 02 9308 209
e-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg