СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община стартира от 1 юли 2021 г. приема на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В срок до 31 декември 2021 г. жителите на кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“, „Обеля“ и „Малинова долина“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене, Кривина, Владая и Мърчаево могат да подават документи за участие в проекта на адресите, посочени в поканата за кандидатстване, достъпна по-долу.

В рамките на Основната фаза се предвижда да бъдат подменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 4785 домакинства.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

 

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE 

 
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

(публикувано на 02.06.2020 г.)

 

Столична община обявява класирането от първия етап на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012- LIFE IP CLEAN AIR.

Кандидати, които са подали документи за участие по първия етап на кампанията, но не са класирани в списъка за 2020 г., са одобрени за получаване на заявения отоплителен уред в следващия етап за 2021 г.

 

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.) представя на посочените по-долу адреси технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: двуконтурен газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

 

Техническият проект и техническата схема могат да се подават, както следва:

 

Район „Искър“

За кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци:

Понеделник, вторник, сряда и петък от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация);

Четвъртък от 13:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Бусманци, пл. „Елин Пелин“ № 1А (сградата на кметството).

 

Район „Панчарево“

За с. Кривина: вторник и четвъртък от 16:00 до 20:00 часа, на адреса на кметство с. Кривина, ул. „Старата река“ № 2„з“ (сградата на кметството);

За с. Казичене: всеки работен ден от 13:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 (сградата на кметството).

 

Район „Надежда“

За кв. "Требич": всеки работен ден от 14:00 до 18:00 часа, на адрес: кв. "Илиянци", бул. „Рожен“ № 61.

 

Район „Люлин“

За кв. "Филиповци": всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, на адрес: ул. „Братя Найденови“ № 14 (сградата на административния център).

 

Район „Връбница“

За с. Волуяк: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43 (сградата на кметството);

За с. Мрамор: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Мрамор, пл. „Св. Ив. Рилски“ № 1 (сградата на кметството).

 

Район „Нови Искър“

За с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на районната администрация гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация).
 

Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата – Пилотна фаза – 2020 г.

Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за 2021 г. (резервен списък към Пилотната фаза – 2020 г.)


СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 30.04.2020 г.)

Столична община съобщава, че от 04 май 2020 г. се подновява приемането на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на общината, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Приемането на документите ще се осъществява при стриктно спазване на препоръките на Националния оперативен щаб за ограничаване разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-19).

Крайният срок за кандидатстване се удължава до 15 май 2020 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 17.03.2020 г.)

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, и издадените в тази връзка Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. на кмета на Столична община за изпълнение на мерки, с цел ограничаване разпространението на болестта, се преустановява до второ нареждане приемането на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на Столична община, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

ПОКАНА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

 

Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Кампанията обхваща кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене и Кривина.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 4 925 домакинства  на територията на Столична община с нови уреди на газ и пелети.

 

Телефони за контакт за повече информация

Покана за кандидатстване по проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Документи за участие в процедурата за преход към алтернативни форми на отопление

Официален сайт на интегрирания проект по Програма LIFE