Обратно Нека бъдем по-добри

„НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ”

По инициатива на Столична община през 2008 г. стартира благотворителна кампания „Да събудим хората в будна кома”. Тя запозна по-отблизо обществото с проблемите на хората в състояние на „будна кома” и го направи съпричастно, както и фокусира вниманието на институциите върху социалнозначими проблеми. 

За дарения са предоставени:
Телефон за SMS с текст DMS BUDNI на номер 17 777 за всички мобилни оператори.
с цена на един SMS 1.20 лв. с ДДС. 

Телефон за стационарни абонати: 0900 51 777
с цена 1.20 лв. с ДДС

Банкова сметка: 
ДСД при СО IBAN BG16SOMB91303126292900
BIC SOMBBGSF

Общинска банка АД, бул. „Княгиня Мария-Луиза" № 88
Основание за плащане: 
За център за лечение и рехабилитация на хора, пострадали при инциденти 
Будна кома 

Целта на кампанията е да се намери трайно решение за предоставяне на специализирана медицинска и социална помощ за хора, изпаднали в това състояние, като това се превърне в национална политика и приоритет.