АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СУХИ И ОПАСНИ ДЪРВЕТА С ВЛОШЕНО ФИЗИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ В БОРИСОВА ГРАДИНА – ОБЕКТ № V

 

Във връзка с изпълнение на дейности по програмата за съхраняване, възстановяване, обновяване и подновяване на горските насаждения и предприемане на мерки за възобновяване на дървостоите, съобразно изготвената „Инветаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част от „Княз Борисовата градина“ – предстои премахване на всички сухи и опасни дървета с влошено физиологично състояние в обект № V (отдели 1, 2, 3, 4 и 5) дърветата са сухи, опасно наклонени, паднали и се намират в обхвата на зоната от 25 метра от алеите с широчина 2 и повече метра.

Дейностите по програмата са предвидени да стартират на 24.07.2023 г. (понеделник), като ще бъдат изпълнявани от ОП „Управление на общински земи и гори“, на основание издадено разрешително от дирекция „Зелена система“ - СО с рег. № СЕК23-ВК66-353/17.07.2023 г. и извършеното маркиране от катедра „Лесоустройство“ на Лесотехнически университет, съгласно становище от „Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори“ от 08.06.2023 г.

За предвидените манипулации, ще бъдат поставени информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението, с цел безопасното преминаване на гражданите по алеите в лесопарка. 
 ЗАПОЧВАТ ПЪРВИТЕ ОБРАБОТКИ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ СРЕЩУ КОМАРИ И БЪЛХИ

 

От 9 юли 2023 г. през нощта ще започнат първите обработки на зелени площи срещу комари и бълхи. Обработките стартират от районите Искър, Подуяне и Южен парк. Това съобщиха от дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

Дейностите се изпълняват по график, като обработките срещу комари се извършват след 22 часа, а тези срещу бълхи в сутрешните часове до 10.00 часа, при сухо време и благоприятни метеорологични условия.

Работи се при сухо време.

Ще се третират зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства, зелени ивици покрай улици и булеварди.

Досега са направени две обработки за ларви на комари през пролетта и в началото на лятото, а през юли дейностите са насочени към възрастни комари и бълхи. Изпълняват се в съответствие с предписанието от Столична Регионална здравна инспекция.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител.

Графици:

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

Издател на активи

Обратно Градинка "Баня Лозенец"


Градинка "Баня Лозенец"

Градинката „Баня Лозенец“  носи името си от местната къпалня с минерална вода, разрушена в периода 1975 – 1976 г.
Цялата територия на градината е около 14 дка, от които 2.8 дка са настилки, които са сменени, изградени са поливна система, нови алеи, осветление, детска площадка, засадени са широколистни и иглолистни дървета, поставени са пейки и кошчета за отпадъци, видеонаблюдение. Подменено е и тревното покритие.
Намира се между бул. "Черни връх", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Калиакра" и ул. "Ралица".

"Градската градина"

"Градската градина" е най-старата градина на София. През 2012 г. са обновени тревните масиви и зелени площи. Изградена е автоматизирана поливна система и сондажен кладенец. Подменено е изцяло парковото обзавеждане от пейки. Поставени са каскадни конструкции за зацветяване. През 2011 г. е изградена тематична детска площадка в градината.
Намира се до Народния театър „Иван Вазов” и Софийската градска художествена галерия.

"Докторска градина"

Паркът "Докторска градина" получава названието си по името на намиращия се в него "Докторски паметник", изграден в памет на загиналите медицински работници в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., повечето от които са работили в мисията на Руския Червен кръст и са паднали в сраженията при Плевен, Пловдив, с. Мечка и на връх Шипка.
Намира се между улиците „Оборище“ и „Шипка“, на гърба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Парк "Борисова градина"

"Борисовата градина" е най-големият парк в рамките на град София. В началото на "Борисовата градина" се намира езерото Ариана.
Граници: бул."П. Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги Георгиев"

Обща площ: 581043 дка

Северен парк

Идейният проект за Северния парк е изготвен през 1976 г. (инж. В. Кожухаров), а работният и екзекутивните - през 1984 г. (инж. Г. Радославов). Строителството е завършено през 1985 г. Западно от парка е местността "Ливадите". През парка минава река Какач.

Граници: на изток със стадион „Локомотив“, на север със складова и промишлена база, както и с търговския комплекс "Илиянци", а на юг - с жилищните комплекси „Свобода“, „Надежда“ и "Връбница".

Цветните алеи по бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Фигурата е изградена от сезонни цвета, като през пролетта се използват лалета и виоли, а през лятото цветята са с по-голяма разлика във височината си, за да се създава плътен растителен обем. Това решение спомага цветната алея да се възприема добре и от бързо движещите се автомобили, непосредствено покрай нея. Характерен за лятното зацветяване на алеята вид е растението - кана. Цветето е използвано активно преди 20 години за зацветяване на София, но в последствие за дълъг период не е използвано. С тази цветна алея, каната бе върната в лятното оформление на града ни.

Цветните алеи са в участъка от Орлов мост до бул. "Фр. Нансен". 

Общата дължина на цветната алея е около 3 км.

Южен парк

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Граници: бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“