Назад

Ремонт, възстановяване и обновяване на градини на територията на Столична община по обособени позиции: 1. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Части: „Геодезия и ВП” и „Пътна” – Настилки - I етап 2. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Водна площ” 3. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Детска площадка” 4. Градина „Докторски паметник”

Столична община набира оферти относно избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт, възстановяване и обновяване на градини на територията на Столична община по обособени позиции:

1. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Части: „Геодезия и ВП” и „Пътна” – Настилки - I етап

2. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Водна площ”

3. Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Детска площадка”

4. Градина „Докторски паметник”.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Части: „Геодезия и ВП” и „Пътна” – Настилки - I етап
Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Водна площ”
Парк „Мир и дружба” в район „Студентски” Подобект „Детска площадка”
Градина „Докторски паметник”

***

Отговори на въпроси - 1

***

Публикувано на 23.9.2013 г.

Отварянето на „Ценовите предложения” на участниците в откритата процедура, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 25.09.2013 г. от 14:30 ч. на ул. „Париж” № 3.