Обратно Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото „Ариана” в парк Борисова градина

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и възстановяване на пешеходните площи около езерото „Ариана” в парк Борисова градина".

Процедурата е открита с Решение СО-РД- 09-03-210/07.11.2013 г.

Цена на Документацията за участие - 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 26.11.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 06.12.2013 г., 17:00 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2

***

Публикувано на 11.2.2014 г.

На 13.02.2014 г., от 13:00 часа, в сградата на ул. „Московска” №33, ще бъде проведено публично заседание, касаещо гореописаната обществена поръчка.