Назад

Реконструкция на бул. „Копенхаген” (“Универсиада”) в участъка от ул. „Обиколна” до бул. „Самоковско шосе” след пътен възел при бул.”Цариградско шосе” и Основен ремонт на Надлез по бул. “Цариградско шосе” при бул. “Копенхаген” (бул. “Универсиада”, отклонението за Горубляне)

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на бул. „Копенхаген” (“Универсиада”) в участъка от ул. „Обиколна” до бул. „Самоковско шосе” след пътен възел при бул.”Цариградско шосе” и Основен ремонт на Надлез по бул. “Цариградско шосе” при бул. “Копенхаген” (бул. “Универсиада”, отклонението за Горубляне)".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-68/08.04.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 10.05.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 20.05.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***
Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2

Публикувано на 26.6.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 01.07.2013 г. от 10.00 ч. на ул. „Париж”№ 3 – Заседателна зала.