Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Услуги по механизирани дейности на обекти от зелената система на Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Услуги по механизирани дейности на обекти от зелената система на Столична община”.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9012596.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: