Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на автомобилния парк на ОП „Екоравновесие”.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9015760.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Класиране на участниците, подали оферти