Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Пране, дезинфекция и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар на Заведенията за социални услуги”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9012172, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-30(1)/18.03.2013г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка както следва:

Участник
1. „СП Фреш” ООД
2. „ГИП- София” ЕООД