Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изработване и доставка на холограмни стикери за нуждите на дирекция „ПАМДТ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изработване и доставка на холограмни стикери за нуждите на дирекция „ПАМДТ”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет-сайта на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9013095,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

Допълнителни документи:

***

Съобщение за класиране