Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изготвяне на работен проект и изграждане в т.ч. доставка, монтаж и сертифициране на структурно окабеляване на ул. "Будапеща" №17, ет.6 и ет.7 за нуждите на дирекции "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изготвяне на работен проект и изграждане в т.ч. доставка, монтаж и сертифициране на структурно окабеляване на ул. "Будапеща" №17, ет.6 и ет.7 за нуждите на дирекции "Транспорт" и "Транспортна инфраструктура".

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9011928, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

За извършване на оглед на обекта, моля да се обърнете към инж. Никола Лазаров на тел. 02 9377418.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № СО-РД-09-02-36/1/18.03.2013 г. е утвърдено класирането на допуснатите участници както следва:

Участник Оценка
1. „АБК НЕТ” ЕООД 100,00 точки
2. „ЖАР” ЕООД 81,66 точки
3. „Д и Д Инженеринг” ООД 71,38 точки
4. „Онлайн Директ” ООД 66,20 точки
5. „Лема Трейдинг” ЕООД 63,95 точки