Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Аварийно укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на Втора многопрофилна болница за активно лечение гр. София”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Аварийно укрепване на конструкцията на блок „Г” в сградата на Втора многопрофилна болница за активно лечение гр. София”.

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9012795, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол №РД-09-02-49/1/29.03.2013 г. е утвърдено класирането на участници както следва:

Участник Стойност
1. Гражданско дружество „ХРОМ” 258 815.88 лева с ДДС
2. „Еко Танк Инженеринг” ЕООД 262 770.72 лева с ДДС
3. „Бонима” ЕООД 263 991.84 лева с ДДС