Назад

Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2013 г.-2014 г.

Столична община обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2013 г.-2014 г.”, както следва:

1.Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов”;

2.Фонтан пред Минерална баня-гр.Банкя;

3.Фонтан на кръгово кръстовище – гр.Банкя;

4.Фонтан в парк „Оборище”-до театър „София”;

5.Фонтан в парк „Оборище”-срещу ул. „В.Априлов” (Дарик радио);

6.Фонтан в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул.”Бяла черква”;

7.Фонтан на площад „Бански”;

8.Фонтан в градина „Буката”;

9.Фонтан пред район „Изгрев”;

10.Фонтан пред Президенството.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-40/26.02.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0025.

Цена на документацията - 6.00лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 19.03.2013 г. - 16:00 ч.

Срок за подаване на оферти: 26.03.2013 г. - 16:00 ч. Офертите се подават във фронт-офис на Столична община, ул.”Московска” №33.

На настоящата страница се осигурява пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 8.4.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 09.04.2013 г. от 10:00 часа на ул. „Париж” № 3, заседателна зала №109, I-ви етаж.