Назад

Основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по обособени позиции:

1. Основен ремонт на ул."Любен Каравелов" от ул."Г. Раковски" до ул."Ген. Гурко" по съществуващо положение и на ул."Ген. Паренсов" от бул."В. Левски" до бул."Евлоги Георгиев".

2. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение.

3. Основен ремонт на ул.„Цар Асен” от бул. „П. Евтимий” до бул. „Ген. М. Д. Скобелев”.

4. Основен ремонт на ул. „Никола Генадиев” в ж.к. „Младост 1”.

5. Реконструкция по съществуващо положение на ул. 601 и ул. Люти дол, кв. Княжево.

6. Основен ремонт на ул. Република от бул. Ломско шосе до ул. Ген. Никола Жеков, район Надежда.

7. Основен ремонт на ул. „Дъбница” в участъка между ул. „Пловдивско поле” до бул. „Св.Климент Охридски”, район Студентски, по съществуващо положение.

8. Корекция на нивелетни наклони на западното платно на ул.”Витиня” в участъка от ул.”Тодорини кукли” до бул.”Владимир Вазов”, район „Подуяне”.

9. Основен ремонт и преасфалтиране на улици в район Лозенец, в т.ч.:

9.1. Основен ремонт на ул. „Русалийски проход”;
9.2. Основен ремонт на ул. „Майор Томпсън”;
9.3. Основен ремонт на ул. „Люботрън” от бул. „Черни връх” до ул. „Козяк”;
9.4. Преасфалтиране на ул. „Цветна градина” от ул. „Богатица” до ул. „Милевска планина” и основен ремонт на участъка с паважна настилка от ул. „Милевска планина” до ул. „Зорница”; 9.5. Основен ремонт на ул. „Горски пътник”;
9.6. Основен ремонт на ул. „Малуша” и ул. "Зелено дърво".

10. Основен ремонт на улици в район „Оборище”, в т.ч.:

10.1. Основен ремонт на ул. „Панайот Волов” от ул.„Янко Сакъзов” до бул.„Княз Ал. Дондуков”;
10.2. Основен ремонт на ул. „Дунав” от ул. „Стара планина” до ул. „Ангиста”;
10.3. Основен ремонт на ул. „Ангиста” от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Кешан”;
10.4. Отваряне на ул. „Франсис де Пресансе” към бул. „Ситняково” и ремонт на ул. "Русалка".

11. Ремонт на ул."Враня" от ул."Димитър Петков" до ул."Опълченска", район "Сердика".

12. Основен ремонт на улици в район „Средец”, в т.ч.:

12.1. Основен ремонт на ул.„Петър Делян” от ул.”Крали Марко” до ул.”Бойчо Войвода”;
12.2. Основен ремонт на ул.„Страхил Войвода” от ул.”Хан Омуртаг” до ул.”Иван Асен II”; 12.3. Основен ремонт на ул. „Чавдар Войвода” от ул.”Хан Омуртаг” до ул.”Иван Асен II”; 12.4. Основен ремонт на ул. „Янтра” от ул.”Мизия” до ул.”Цар Иван Асен II”.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-74/15.04.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 20.05.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 30.05.2013 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***
Решение за промяна

***
Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3

***

Публикувано на 05.07.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 08.07.2013 г. от 15.00 ч. на ул. „Париж” № 3 – Заседателна зала.