Назад

Охрана на обекти на Столична община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности” Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система” Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване” Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците” Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове” Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София” Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие” Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези” Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/ Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”

Столична община откри открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Охрана на обекти на Столична община, районни администрации, общински предприятия, инкасо и обекти на други общински структури, намиращи се на територията на гр. София по следните обособени позиции:

 • Обособена позиция 1. Обекти на администрацията на Столична община и инкасо;
 • Обособена позиция 2. Обекти на районните администрации;
 • Обособена позиция 3. Обекти общинска собственост на разпоредители с бюджетни кредити; Обособена позиция 4. Обекти на дирекция „Социални дейности”;
 • Обособена позиция 5. Обекти на дирекция „Зелена система”;
 • Обособена позиция 6. Обекти на дирекция „Здравеопазване”;
 • Обособена позиция 7. Обекти общинска собственост – незавършено строителство; Обособена позиция 8. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ";
 • Обособена позиция 9. Обекти на дирекция „Управление на отпадъците”;
 • Обособена позиция 10. Обекти на ОП „Гробищни паркове”;
 • Обособена позиция 11. Обект „Зоопарк София”;
 • Обособена позиция 12. Обекти на ОП „Екоравновесие”;
 • Обособена позиция 13. Обекти „Пешеходни подлези”;
 • Обособена позиция 14. Обекти „Проходими инсталационни колектори” /ПИК/;
 • Обособена позиция 15. Охрана при транспортиране на ценни пратки и товари от пунктове на дирекция „ПАМДТ”."

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-42/ 05.03.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 ч. на 19.03.2013.

Срок за подаване на оферти: 29.03.2013г. - 17:00 ч.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 7.5.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя (Процедурата е открита с Решение № СО- РД- 09 -03 - 42 /05.03.2013 г., Уникален № в регистъра на обществени поръчки 00087-2013-0027, Публикувано в Официален вестник на Европейския съюз №2013/S 048 -078219/ 08.03.2013 г.), ще се състои на 09.05.2013 г. от 10.00 ч. в Зала № 109, ет.1 на ул. „Париж”№ 3.