Назад

Модерната администрация – гарант на модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011г., анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс 2 от 06.12.2012 г. между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: Извършване на одит на изпълнението на проект „Модерната администрация – гарант на модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен договор 10-21-12/07.07.2011г., анекс №1 от 23.12.2011 г. и анекс 2 от 06.12.2012 г. между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 30.04.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 07.05.2013 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата: