Назад

Извършване на строително-монтажни и ремонти работи в самостоятелните детски ясли на територията на град София по обособени позиции": 1.Обособена позиция №1 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 36, Детска ясла 56, Детска ясла 57 и Детска ясла 12; 2.Обособена позиция №2 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 1, Детска ясла 28 и Детска ясла 21; 3.Обособена позиция №3 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 70, Детска ясла 51, Детска ясла 48, Детска ясла 41 и Детска ясла 31; 4.Обособена позиция №4 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 55, Детска ясла 35, Детска ясла 44 и Детска ясла 69; 5.Обособена позиция №5 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 45 и Детска ясла 46

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строително-монтажни и ремонти работи в самостоятелните детски ясли на територията на град София по обособени позиции": 1.Обособена позиция №1 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 36, Детска ясла 56, Детска ясла 57 и Детска ясла 12; 2.Обособена позиция №2 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 1, Детска ясла 28 и Детска ясла 21; 3.Обособена позиция №3 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 70, Детска ясла 51, Детска ясла 48, Детска ясла 41 и Детска ясла 31; 4.Обособена позиция №4 - Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 55, Детска ясла 35, Детска ясла 44 и Детска ясла 69; 5.Обособена позиция №5 – Строително-монтажни и ремонтни работи в Детска ясла 45 и Детска ясла 46.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-69/09.04.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0049.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 30.04.2013 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч.

Срок за подаване на оферти: 10.05.2013г, 17:00 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***
Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3

***

Публикувано на 21.6.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедурата(уникален номер в РОП 00087-2013-0049) ще се състои на 25.06.2013г. от 11:00 часа на ул. „Московска” №33.